Driving Lesson

PSİKOTEKNİK NEDİR?

Psikoloji biliminin kapsadığı konular arasında değerlendirilebilecek olan psikoteknik; bireylerin var olan çalışma koşullarına uyumunu, bu koşullara dayanıklılığını, kaç saat boyunca çalışabildiklerini ve bu süreçte alınan verimin ne olduğunu belirleyen bir araştırma yöntemidir. Genel anlatım ile bu anlama psikoteknik günümüzde ehliyet almak isteyen kişilerin geçtikleri test sürecini anlatmak için de kullanılmaktadır. Ancak ehliyet almak isteyen herkes bu teste girmek zorunda değildir. Psikoteknik testi ticari araç sürücüleri, eşya ve yolcu taşımacılığı yapan şoförler için zorunludur ve onların bu testten geçmesi gerekmektedir.
Trafiğe çıkmak ve araç kullanmak isteyen kişilerin yeterli donanıma sahip olup olmadıkları test eden psikoteknik, ticari ehliyet almak isteyen kişilerin öncelikli olarak geçmeleri gereken teste verilen addır.
Firmamız, Yozgat içerisinde en fazla test ve simülatör makinesini elinde bulunduran Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış psikoteknik merkezi olmak ile birlikte Yozgat içerisinde psikoteknik belgesini en hızlı veren kurum olma unvanını da taşımaktadır.

 
3118645_620x410.jpg

PSIKOTEKNIK BELGESI NEDIR?

Sağlık bakanlığınca çalışan kişiler tarafından gerekli testlerin yapılması sonucunda kişinin ehliyet alma uygunluğunu belirten belgeye psikoteknik belgesi adı verilmektedir. Psikoteknik belgesi alabilmek için yapılan testlerde kişinin belli bir başarı düzeyinin üzerinde olması gerekmektedir.

Bu testler fiziksel sağlığı olduğu kadar mental sağlığı da test etmeye yöneliktir. Bu belgeyi alması gereken kişilerin fiziksel olarak ehliyet alabilmeye yetkin olmaları gerektiği kadar mental olarak da buna hazır olmaları gerekmektedir. Belgenin yasalarla desteklenmiş olan mevzuata uygun düzenlenmesi gerekmektedir. Bunun için Resmi Gazete’de belgenin bir örneği yayımlanmıştır. Bu belgeyi alan kişiler şoförlük mesleğini yapmaya da hak kazanmış olmaktadır. Belge her beş yılda bir yenilenmektedir.

Psikoteknik belgesini almak için düzenlenen testler tahmini olarak altmış dakika sürmektedir. 60 dakikadan kısa süren testlerin yeterince sağlıklı olmayacağı belirtilmiştir. Fiziksel engelli kişilerin bu testten başarılı seviyesi ile geçebilmeleri için engel düzeylerinin sürüş sırasında sorun oluşturmayacak düzeyde olması gerekmektedir.

 
psikoteknik-yasaluygulama-770x300.jpg

PSIKOTEKNIK BELGESI ALMA

Psikoteknik belgesi psikoteknik testinin sonucunda verilen belgeye verilen addır. Bu belgeyi alabilmek için İl Sağlık Müdürlüğü onaylı psikoteknik merkezlerinde psikoteknik sınavına girilmesi gerekmektedir. Test sonrası alınan psikoteknik raporu en geç bir hafta içinde testi olan kişiye ulaşmaktadır. Sürücülük yapan ve psikoteknik testine giren kişiler test sonuçlarının yazdığı bu rapor ile birlikte bir psikiyatri uzmanına muayane olmak zorundadırlar. Bu muayeneden sonra da psikiyatri doktorundan bir rapor alıp bütün raporlar ile birlikte bulundukları ilin İl ya da İlçe Sağlık Müdürlüklerine giderek bu raporlara onay almaları gerekmektedir. Ancak bu belgenin tam olarak alınabilmesi için psikoteknik testinden başarılı olarak geçmeleri gerekmektedir.